Calculus

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

Calculus dersleri, üniversite 1. sınıf matematik özel ders çalışmalarımız, soru çözüm çalışmaları, 1. ve 2. dönemde işlenen tüm konuların genel tekrarı, Ankara’da tüm üniversitelerin matematik dersleri

Calculus kelimesi Latince anlamı “küçük taş” dan gelir. Küçük parçalara bakarak bir şeyi anlamak anlamına gelir. Diferansiyel Calculus, nasıl değiştiğini bulmak için bir şeyi küçük parçalara ayırır. İntegral Calculus, ne kadar olduğunu bulmak için küçük parçaları bir araya getirir (birleştirir).

Üniversite 1. ve 2. sınıfta işlenen tüm matematik konuları için yapılan birebir çalışmalarımızla vize ve cinsellerinizden yüksek notlar alın.

Calculus özel ders

Calculus özel ders

Odtü, Atilim, Bilkent, Ankara, Gazı, Çankaya, Başkent, Ted, Tobb, Hacettüniversitesi ve Ankara’daki diğer üniversitelerde öğrenci iseniz 21 yıllık deneyimimle size de yardımcı olmak için buradayım. İletişim için 05057792060

Calculus 1

Catalog description: Functions, Limits, continuity and derivatives. Applications. Extreme
values, the Mean Value Theorem and its applications. Graphing. The definite integral. Area
and volume as integrals. The indefinite integral. Transcendental functions and their
derivatives. L’Hospital’s Rule. Techniques of integration. Applications.

Ders Detayı:

Fonksiyonlar, Limitler, süreklilik ve türev uygulamaları. Aşırı değer, Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları. Grafik yorumlama ve çizimleri. İntegral uygulamaları, alan ve hacim hesapları,  belirsiz integral. Transandantal fonksiyonlar ve onların türevleri. L’Hospital’in Kuralı. Entegrasyon Teknikleri Uygulamaları.

Calculus 2

Catalog Description: Techniques of Integration. Arc Length. Volumes and Surface Areas of
Solids of Revolutions. Improper Integrals. Sequences and infinite series. Power series. Taylor
series. Vectors and analytic geometry in 3-space. Functions of several variables: limits,
continuity, partial derivatives. Chain rule. Directional derivatives. Tangent planes and linear
approximations. Extreme values. Lagrange multipliers. Double integrals.

Ders Detayı:

İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları. Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı integraller.