IB Eğitimi Veren Okullar

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

İB Eğitimi Ankara Eğitim sınavlara hazırlık

IB eğitimi

Ib  eğitimi veren Ankara’daki okullarda okuyan öğrencilere yönelik öğrencilere yönelik özel ders programı.

IB eğitimi. Bu programda öğrencilerle İB matematik sınavında çıkan konulara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  Özel Ders çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen programa göre soru çözümleri, konu tekrarı ve detaylı konu anlatımı olarak yürütülmektedir. Eğer siz de aşağıda listelenen okullardan birinde İB ( International Baccalaureate ) diploma programında eğitim görüyorsanız başarınızı artırmak için özel ders çalışmalarımıza katılabilirsiniz.

Ankara’da IB eğitimi veren okulların listesi

Bilkent Laboratuvar Uluslararası Okul: Ankara (1996)

TED Ankara Koleji: Ankara (1999)

Alman Büyükelçiliği Özel Alman Lisesi: Ankara (2002)

Özel Bilkent Lisesi: Ankara (2008)

Ahmet Ulusoy Koleji: Ankara ( 2010)

Gazi Üniversitesi Vakfı Anadolu Lisesi: Ankara (2011)

Özel Nesibe Aydın Okulları: Ankara (2014)

Özel Arı Anadolu Lisesi: Ankara (2015) 

Bilkent Laboratuvar Uluslararası Okul: Ankara (1996)

TED Ankara Koleji: Ankara (1999)

Alman Büyükelçiliği Özel Alman Lisesi: Ankara (2002)

Ahmet Ulusoy Koleji: Ankara ( 2010)

Özel Nesibe Aydın Okulları: Ankara (2014)

Özel Arı Anadolu Lisesi: Ankara (2015) 

Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi: Ankara (2016)  

Zafer Koleji (2017)

 

IB ÖĞRENEN PROFİLİ ( İB öğrenci kazanımları )

SORGULAYAN
Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar
yapmak için gerek en becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde
zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam
edecektir.

BİLGİLİ
Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları
araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin
bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

DÜŞÜNEN
Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için
düşünme becerilerini, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve
ifade edebilmektedirler.

İLETİŞİM KURAN
Bilgileri, düşünceleri, birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine
güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılarlar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin
ve istekli biçimde çalışırlar.

YANSITAN
Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar.
Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve
sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

İLKELİ
Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için
düşünme becerilerini, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve
ifade edebilmektedirler.

DENGELİ
Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve
duygusal dengenin önemini bilirler.

AÇIK FİKİRLİ
Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer
bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar.
Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki
tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

DUYARLI
İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve
saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik
kişisel bağlılık duygusu taşırlar.Başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu
bir etki yaratmaya çalışırlar.

RİSK ALAN
Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek
yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız
ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen
gösterirler