IB Matematik Çalışma Kağıtları (Exercise)

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

IB Matematik Çalışma Kağıtları (Exercise)

Numbering of the documents is in accordance with my lecture notes (Belgelerin numaralandırılması ders notları ile uyumludur. )

Topic 1: Algebra (Cebir)

HL 1.1-1.3 SEQUENCES

HL 1.1-1.3 SEQUENCES_solutions

HL 1.4 BINOMIAL THEOREM

HL 1.4 BINOMIAL THEOREM_solutions

HL 1.5 MATHEMATICAL INDUCTION

HL 1.5 MATHEMATICAL INDUCTION_solutions

HL 1.6 SIMULTANEOUS EQUATIONS

HL 1.6 SIMULTANEOUS EQUATIONS_solutions

HL 1.7-1.8 COMPLEX NUMBERS – CARTESIAN FORM – POLYNOMIALS

HL 1.7-1.8 COMPLEX NUMBERS – CARTESIAN FORM – POLYNOMIALS_solutions

HL 1.9-1.11 COMPLEX NUMBERS – POLAR FORM

HL 1.9-1.11 COMPLEX NUMBERS – POLAR FORM_solutions

Topic 2: Functions and Equations (Fonksiyonlar ve Denklemler)

HL 2.1-2.7 FUNCTIONS

HL 2.1-2.7 FUNCTIONS_solutions

HL 2.8-2.10 EXPONENTS AND LOGARITHMS

HL 2.8-2.10 EXPONENTS AND LOGARITHMS_solutions

HL 2.11-2.12 POLYNOMIALS – SUM AND PRODUCT OF ROOTS

HL 2.11-2.12 POLYNOMIALS – SUM AND PRODUCT OF ROOTS_solutions

Topic 3: Trigonometry (Trigonometri)

HL 3.1-3.3 TRIANGLES – ARCS AND SECTORS

HL 3.1-3.3 TRIANGLES – ARCS AND SECTORS_solutions

HL 3.4-3.8 TRIGONOMETRIC IDENTITIES – EQUATIONS – FUNCTIONS

HL 3.4-3.8 TRIGONOMETRIC IDENTITIES – EQUATIONS – FUNCTIONS_solutions

Topic 4: Vectors (Vektörler)

HL 4.1-4.5 VECTORS – EQUATIONS OF LINES

HL 4.1-4.5 VECTORS – EQUATIONS OF LINES_solutions

HL 4.6-4.9 CROSS PRODUCT – PLANES

HL 4.6-4.9 CROSS PRODUCT – PLANES_solutions

Topic 5: Statistics and Probability (İstatistikler ve Olasılık)

HL 5.1-5.3 STATISTICS

HL 5.1-5.3 STATISTICS_solutions

HL 5.4-5.7 PROBABILITY

HL 5.4-5.7 PROBABILITY_solutions

HL 5.8 DISTRIBUTIONS IN GENERAL (DISCRETE AND CONTINUOUS)

HL 5.8 DISTRIBUTIONS IN GENERAL (DISCRETE AND CONTINUOUS)_solutions

HL 5.9 BINOMIAL DISTRIBUTION

HL 5.9 BINOMIAL DISTRIBUTION_solutions

HL 5.10 NORMAL DISTRIBUTION

HL 5.10 NORMAL DISTRIBUTION_solutions

HL 5.11 POISSON DISTRIBUTION

HL 5.11 POISSON DISTRIBUTION_solutions

HL 5.12 COUNTING AND PROBABILITY

HL 5.12 COUNTING AND PROBABILITY_solutions

Topic 6: Calculus (Matematik)

HL 6.1-6.5 DERIVATIVES

HL 6.1-6.5 DERIVATIVES_solutions

HL 6.6-6.8 MONOTONY – CONCAVITY – OPTIMISATION

HL 6.6-6.8 MONOTONY – CONCAVITY – OPTIMISATION_solutions

HL 6.9-6.10 INDEFINITE INTEGRALS – SUBSTITUTION

HL 6.9-6.10 INDEFINITE INTEGRALS – SUBSTITUTION_solutions

HL 6.11-6.12 DEFINITE INTEGRALS – AREAS – VOLUMES

HL 6.11-6.12 DEFINITE INTEGRALS – AREAS – VOLUMES_solutions

HL 6.13 KINEMATICS

HL 6.13 KINEMATICS_solutions

HL 6.14 INTEGRATION BY PARTS

HL 6.14 INTEGRATION BY PARTS_solutions

HL 6.15-6.16 IMPLICIT DIFFERENTIATION – RATE OF CHANGE PROBLEMS

HL 6.15-6.16 IMPLICIT DIFFERENTIATION – RATE OF CHANGE PROBLEMS_solutions

 

IB Matematik Föyleri

IB Matematik Konu Denemeleri için Tıklayınız

IB Matematik Ders Notları (Lecture Notes) için Tıklayınız

www.christosnikolaidis.com adresinden alınmıştır.