IB MATEMATİK PROGRAMI

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

IB Matematik programı, matematik seviyeleri ve ders içerikleri

Ib matematik programı bireysel öğrencilerin farklı ihtiyaçları, ilgi alanları ve yetenekleri olduğundan, matematikte dört farklı seviyede program  bulunmaktadır:

  • Matematiksel çalışmalar standart seviye 
  • Matematik SL
  • Matematik yüksek seviye
  • İleri matematik Bu program  Matematik ile ilgili alanlarda kendi çıkarları doğrultusunda ya derinlemesine matematik çalışması yapmak isteyenler içindir

Bu programlar  farklı ilgi alanları olan öğrenciler için tasarlanmıştır.  Bu nedenle, bireysel bir öğrenci için en uygun olan kursu seçmek için büyük özen gösterilmelidir. Bu seçimi yaparken, bireysel öğrencilerin aşağıdaki faktör türlerini dikkate almaları önerilir. Kendi matematik yeteneği ve eğitimi için gerekecek olan matematik düzeyi. Seviyenizi belirlemeden önce okulunuzda ki rehber  öğretmeninizden yardım alınız. Ib matematik sınavına özel ders ile hazırlanmak için hemen arayınız.

Matematiksel çalışmalar  – program detayları

Ders müfredatı birbirine bağlı önemli matematik konularına odaklanır. Müfredat, aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir ve yapılandırılmıştır:

Temel kavramların öğrenciye, sembolik manipülasyon ve karmaşık manipulatif becerilerden daha fazla vurgulanması; rutin işlemleri yerine, öğrencinin matematiksel akıl yürütmesine daha fazla önem vermek; Çok çeşitli bağlamlarda gömülü matematik problemlerini çözme; hesap makinesini etkili bir şekilde kullanma.

Ders, proje çalışması, matematiksel çalışmalara özgü bir özelliktir. Her öğrenci kendi araştırmalarına dayalı bir proje tamamlar; Projeleröğretmen tarafından yönlendirilir ve denetlenir. Proje, öğrencilerin kendi deneyimlerini, bilgilerini ve ders sırasında edindikleri becerileri kullanarak, seçtikleri bir matematiksel çalışma yürütmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Bu süreç, öğrencilerin matematikteki çalışmalarının bir parçası için tek sorumluluk almasına izin verir. Bu dersi seçmesi muhtemel olan öğrenciler temel ilgi alanları matematik alanı dışında kalan öğrencilerdir ve birçok öğrenci için bu ders resmi matematiğin öğretilmesi konusundaki nihai deneyimleri olacaktır. Bu nedenle, müfredatın tüm bölümleri, ilk prensiplerden başlayarak bir yaklaşımın kullanılmasını sağlamak için dikkatle seçilmiştir.

Sonuç olarak, öğrenciler kendi içsel, mantıksal düşünme becerilerini kullanabilir ve standart algoritmalara ve hatırlanan formüllere güvenmeye ihtiyaç duymazlar. Başka niteliklerin başarılması için matematik ihtiyacı duyan öğrencilerin alternatif bir matematik dersini dikkate almaları önerilmelidir. Matematiksel çalışmalar SL’nin doğası gereği, öğretmenler geleneksel öğretim yöntemlerinin uygun olmadığını ve daha az resmi, paylaşılan öğrenme tekniklerinin öğrenciler için daha fazla teşvik edici ve ödüllendirici olabileceğini bulabilir.

Sorgulamaya dayalı bir yaklaşım kullanan dersler, mümkün olan yerlerde pratik incelemelerle başlayıp, sonuçların analizi, matematiksel bir prensip ve onun matematiksel bir dille formüle edilmesine yol açarak, öğrencilerin ilgisini çekmede en başarılı olanlardır. Dahası, bu tür bir yaklaşım, öğrencilerin anlamlı bir bağlam sağlayarak ve çalışmalarını projeye nasıl yapılandıracaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olarak matematik anlayışlarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Kullanılan kaynaklar

İb matematik özel ders Ankara

İb matematik soruları