IB Müfredatı (Matematik)

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

IB müfredatı , Ib matematik müfredatı Ib matematik konuları nelerdir?

UB diploması almak isteyen her öğrencinin bir matematik dersi alması
zorunludur. UB diploma programı kapsamındaki öğrencilere Standart Seviye
Matematik, İleri Seviye Matematik, Matematik Çalışmaları ve Matematiksel
Yöntemler olmak üzere 4 farklı alternatif ders sunulmaktadır. Okulumuzda
Standart Seviye Matematik ve İleri Seviye Matematik dersleri verilmektedir. Bu
derslerin amacı, öğrencilere matematiğin uluslararası bir dil olduğunu
vurgulayan, mantıklı ve yaratıcı düşünceyi sorgulayan ve geliştiren, teknoloji ile
matematik arasındaki ilişkiyi kavrayan ve bununla birlikte gerekli yöntemleri
kullanarak problem çözme becerisini kazandıran bir bilim dalı olduğunu
kavratmaktır.
UB diploma programındaki matematik dersleri, müfredat bakımından
MEB Müfredatındaki 11. ve 12. sınıf konularının hepsini kapsar ve öğrenciye
üniversitede okuyacağı matematik dersleri için sağlam bir temel hazırlar.
Değerlendirme Kriterleri:
Matematiksel modelleme ve inceleme bölümlerinden oluşan bir portfolyo
çalışması
UB tarafından yapılan sınavlar
Yapılacak olan tüm değerlendirmeler UB organizasyonunun ölçüt ve
yönergeleri doğrultusunda yapılır.

IB Müfredatı (matematik)

Konular Önerilen Ders Saati
Topic 1Algebra 30
Topic 2Functions  and equations 22
Topic 3Circular  functions  and trigonometry 22
Topic 4Vectors 24
Topic 5Statistics and probability 36
Topic 6Calculus 48
Option syllabus content

Students must study one of the following options.

Topic 7

Statistics and probability

Topic 8

Sets, relations and groups

Topic 9

Calculus

Topic 10

Discrete  mathematics

48
Mathematical exploration

A piece of individual written work that involves investigating an area of  mathematics.

10

İGCSE Özel ders