Üniversite Matematik (calculus) Özel Ders

Üniversite matematik ( Calculus ) derslerinde zorlanan öğrencilere yönelik Ankara’da ileri düzey matematik özel ders.

Birinci ve ikinci sınıfta anlatılan üniversite matematik konularına yönelik özel ders ve grup çalışmaları Ankara’da Şafak Ersoy tarafından yapılmaktadır.

Mat101, Mat102, Mat111, Mat112  Ortak matematik müfredatı ve mühendislik fakültelerine yönelik Diferansiyel denklemler konularının tamamı birebir özel dersler ve grup çalışmaları ile anlatılmaktadır.

Üniversite matematik diferansiyel denklemler

Üniversite matematik özel ders


Üniversite matematik özel ders çalışmalarında anlatılan başlıca konular

Konu Başlıkları

Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türevin Uygulamaları
Belirsiz İntegraller
Belirli İntegraller
İntegralin Uygulamaları
Genelleştirilmiş İntegraller
Kutupsal Koordinatlar
Diziler ve Seriler

Hangi üniversitelerin matematik sınavlarını için özel ders alabilirim ?

Ankara’da bulunan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin matematik dersleri için özel ders alabilirsiniz.

 

 • Ankara Üniversitesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Anka Teknoloji Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • TED Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Yüksek İhtisas Üniversitesi

Özel Ders ve detaylı bilgi almak için 0505 7792060

Konular

Analiz I  

Reel Sayılar; Reel Sayılar Cismi, Sıralama ve Tamlık Aksiyomları, İç Nokta, Yığılma Noktası. Fonksiyon Kavramı; Fonksiyon Türleri ve Özellikler, Sayılabilme Kavramı, Sonsuz ve Sayılabilir Sonsuz Kümeler; Supremum ve İnfimum Kavramı. Diziler; Dizilerde Yakınsaklık ve Iraksaklık, Yakınsaklık Teoremleri. Elemanter Fonksiyonlar; Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar. Seriler; Serilerde Yakınsaklık Kavramı, Mutlak Yakınsaklık, Yakınsaklık Teoremleri. Kuvvet Serileri, Yakınsaklık Yarıçapı. Trigonometrik Fonksiyonlar. Fonksiyonlarda Limit.

Analitik Geometri I 

Vektör Uzayı, Alt Vektör Uzayı ve Germe Uzayı, Lineer Bağlılık ve Baz-Boyut Kavramları. Afin Uzayda Vektörler ve Vektörlerle Hesap, Barisantrik Bağlılık. Euclid Uzayında Vektörler Üzerine İşlemler. Düzlemde Doğru ve Temel Problemler. Üç-Boyutlu Uzayda Düzlem ve Temel Problemler. Parabol ve Merkezil Konikler, Elips, Hiperbol.

Lineer Cebir I 

Grup, Halka ve Cisim Tanımları. Lineer Denklem Sistemleri. Matrisler; Elemanter Satır İşlemleri, Matris Çarpımı, Tersinir Matrisler. Vektör Uzayları; Alt Uzaylar, Taban, Boyut, Koordinatlar. Lineer Dönüşümler; Lineer Dönüşümlerin Cebri, İzomorfizm, Matris Yardımıyla Dönüşümlerin Gösterimleri. Lineer Fonksiyoneller. Lineer Dönüşümlerin Tersi. Determinantlar: Determinant Dönüşüm, Determinantın Özellikleri, Sarüs Kuralı, Cramer Kuralı

Analiz II 

Sürekli Fonksiyonlar, Türev. Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Cauchy Ortalama Değer Teoremi. Türevin Uygulamalar, Taylor ve Maclaurin Serileri. Fonksiyonların Kuvvet Serisine Açılımı. İntegral; Tanımı ve Özellikleri, İntegrallenebilir Fonksiyonlar. İntegrasyon Yöntemleri.

Analitik Geometri II 

Çember ve Çemberin Analitik İncelenmesi, Genel Kuadratik Denklemi, Üç-Boyutlu Uzayda Doğru ve Temel Problemler, Yüzeyler, Küre, Koni ve Silindir, Dönel Yüzeyler, Kuadrik Yüzeylerin Kanonik Denklemleri, Üç-Boyutlu Uzayda Koordinat Değişimi ve Genel Kuadrik Denklemi.

Lineer Cebir II 

Polinomlar; Polinomlar Cebri, Polinom Halkasında Bölünülebilme, İdealler. Özdeğer Denklemleri; Benzer Matrislerin Özdeğer Polinomları, Köşegenleştirme, Özdeğer Uzayının Boyutu, Minimal Polinom, Kanonik Formlar. Değişmezlik. İç Çarpım Uzayları; Standart İç Çarpım, Norm. Kuadratik Form, Ortagonallik, Ortagonal Küme, Ortonormal Küme, Ortogonal Taban, Ortonormal Taban, Dik İzdüşüm. Bessel Eşitsizliği.

Diferansiyel Denklemler I  

Temel Tanımlar. Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri için Temel Varlık ve Teklik Teoremleri. Birinci Basamaktan Denklemler ve Çözüm Yöntemleri. Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler.