IGCSE Matematik Özel Ders

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

IGCSE Matematik Ted koleji öğrencilerine yönelik özel ders programı. 9. 10 Sınıf öğrencilerine yönelik IGCSE matematik özel ders çalışması.

IGCSE Matematik dersi kapsamında Genişletilmiş Öğretim Programı (Extended Curriculum) uygulanmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin;

  • İlerideki çalışmaları için ileri matematik becerileri konusunda bir temel kazanmalarını,
  • Başka disiplinlerde ve gerçek yaşamlarında uygulanabilecekleri matematik becerilerini geliştirmelerini,
  • Matematik becerilerinin yanı sıra genel becerilerini de (araştırma, bir gruba ait olma, canlandırma vb.) geliştirmelerini,
  • Matematik biliminin uluslararası niteliğini, kültürel ve tarihi önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Konular

IGCSE Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Konular

1. Sayılar
2. Cebir ve grafikler
3. Geometri
4. Ölçme
5. Koordinat Geometrisi
6. Trigonometri
7. Matrisler ve Dönüşümler
8. Olasılık
9. İstatistik

IGCSE matematik özel ders

IGCSE matematik özel ders

Cambridge Sınav Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen IGCSE Matematik (0580) Dersi Ölçme ve Değerlendirme

Cambridge IGCSE Matematik programını tamamlamak için öğrenciler farklı içeriklerden oluşan sınavlara girmek zorundadırlar. Uluslararası arenada okullar sınavlarını iki farklı bölümü kapsayacak şekilde belirleyebilirler. IGCSE Genişletilmiş Öğretim Programı’nı (Extended Curriculum) uygulamayı tercih eden okulların gireceği sınav kapsamı, Bölüm 2 ve Bölüm 4’ün birleştirilmesi ile oluşturulurken IGCSE Temel Öğretim Programı’nı (Core Curriculum)  uygulamayı tercih eden okulların gireceği sınav kapsamı,  Bölüm* 1 ve Bölüm* 3’ün birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır.

Okulumuz öğrencilerinin Genişletilmiş Öğretim Programı (Extended Curriculum) bünyesinde sınav kapsamı Bölüm 2 ve Bölüm 4’ün birleştirilmesi ile oluşmaktadır. Tablo 1’de okulumuzda uygulanan IGCSE Matematik Genişletilmiş Öğretim Programı sınav kapsamı, süresi, değerlendirilme türü ve ağırlığı ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde Uygulanan Matematik Dersi Sınavı

GENİŞLETİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

 

 

SINAV KAPSAMI

SÜRE ve DEĞERLENDİRİLME TÜRÜ

AĞIRLIK

Bölüm 2 (Paper 2)

 

Kısa cevaplı soru türünden oluşmaktadır. (Örneğin öğrencinin sonucu yazıp )

Toplam Puan: 70

1 saat 30 Dakika/Cambridge Uluslararası Sınavlar merkezi tarafından değerlendirilmektedir  

 

%35

Bölüm 4 (Paper 4)

Yanıtı sınırlı açık uçlu soru türünden oluşmaktadır.

Toplam Puan: 130

2 saat 30 dakika/ Cambridge Uluslararası Sınavlar merkezi tarafından değerlendirilmektedir.  

 

%65

Öğrenciler sınavda müsvedde kâğıt, cetvel, açıölçer ve grafiksel/çizgisel hesaplamalara izin vermeyen elektronik hesap makinası ile girebilirler. Sınavda kullanılabilecek hesap makinasının özellikleri aşağıdaki gibidir;

·         Boyutu masada kullanmaya uygun, sınav esnasında öğrenci sınav kâğıdı, müsvedde kâğıt, cetvel vb.’ler için çalışma alanı sağlayacak şekilde olmalıdır,

·         Güç kaynağı taşınabilir/kablosuz (pil ile ya da güneş enerjisi ile çalışabilir.) kullanıma uygun olmalıdır,

·         Kapak, kılıf, kutu gibi ürünlerin içerisinde olmamalıdır,

·         aynı anda bir çok görevi yerine getirme özelliklerine sahip olmamalıdır (çeviri yapabilme, sembolik cebirsel işlem yapabilme, sembolik differantasyon ve entegrasyona izin verme, internet ya da farklı ağlara ulaşabilme, geri alınabilir bilgi, metin, çeviri, matematik formülü depolama, sözlük).

IGCSE – 2019-syllabusIGCSE Öğretim Matematik Programı 2019

IB  Matematik Özel Ders