Uluslararası Bakalorya Diplomasına Yönelik Burslar

safakersoy tarafından tarihinde yayınlandı

Ülkemizde Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar

Hangi üniversiteler uluslar arası sınavlara burs veriyor?

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar
Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;
40 ve üstü olanlara %100,
35-39 arası olanlara %75,
30-34 arası olanlara %60,
24-29 arası olanlara %25,
23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri.Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle (MF, TM, TS veya DİL) öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir.
Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz.
İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümler arası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin geçmek istediği bölümdeki ilk yarıyılında müfredatındaki tüm dersleri alması, bu derslerden 2.80 veya daha yüksek yarıyıl not ortalaması tutturması gereklidir. Yarıyıl not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Yarıyıl not ortalaması 2.75’ten düşük olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir.
Bütünleme sınavları sonucunda değişen notlar yarıyıl not ortalamasına yansıtılmaz. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

%25 burslu, %50 burslu, %75 burslu ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya Öğrencilerine diploma notuna göre verilir.
45 ve üstü 100%
40-44        75%
33‐39        40%
24-32        15%

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi’nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) Bursları
Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programı mezunları İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden yararlanırlar.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Ortaöğretim IB Programları Başarısına Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi: Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise %25 ÖSS bursu aşağıdaki oranlara yükseltilir ve diğer indirimleri uygulanmaz.
i)  IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere % 100
ii) IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere % 75
iii) IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere % 60

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

IB Bursu:Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 35 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 15 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
Hemşirelik Fakültesi’nden diğer programlara geçiş yapılamaz.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden % 100 oranında indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

lk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (6)’ya kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.
(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
(1)’den (6)’ya kadar maddeler de belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, aşağıda belirtilen farklı diplomalar için belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilecektir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.
·         IB diploma notu 34 ve üzeri olan,
·         ABITUR diploma notu 2 ve altı olan,
·         MATURA diploma notu 2 ve altı olan,
·         MATURİTA diploma notu 80 ve üzeri olan,
·         SAT sınavından 200 puan ve üstü olan ve LYS başarı sıralamasında ilk 25000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak.

TED ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya / Bilim İnsanı Bursu*  :
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir.
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %50 ek burs verilir.
Bilim İnsanı programı mezunu olarak TED Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk 35.000’den yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir.
Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı bursu ile burs oranı en fazla %100’e yükselebilir.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam not ortalaması 32 ve üstü olan burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere,  IB Destek Bursu kapsamında, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 indirim sağlanır.
Uluslararası Bakalorya (IB) sınavları matematik sınavına özel ders alarak hazırlanmak için bizi hemen arayın.